Download AceMoney 4.36.6

Download AceMoney 4.36.6 2020

AceMoney là phần mềm quản lý tài chính cá nhân, giúp bạn kiểm soát các khoản thu / chi tài chính. Giúp mọi người, gia đình và thậm chí cả doanh nghiệp nhỏ để tổ chức và quản lý tài chính cá nhân và nhu cầu kế toán của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Download AceMoney 4.36.6

Các tính năng chính

  • Quản lý nhiều tài khoản: AceMoney, phần mềm tài chính cá nhân, hỗ trợ các loại tài khoản khác nhau như kiểm tra, tiết kiệm, thẻ tín dụng, cho vay, tài khoản nợ. Bạn thậm chí có thể tạo loại tài khoản tùy chỉnh của riêng bạn.
  • Tự động cập nhật số dư: Có thể được định cấu hình để tự động tải xuống các giao dịch từ ngân hàng của bạn, phân loại chúng và cung cấp cho bạn số dư cập nhật của ngân sách nhà bạn.
  • Quản lý ngân sách nhà: Có hơn 100 loại chi tiêu hiện có. Định cấu hình giới hạn ngân sách nhà của bạn cho mọi danh mục và theo dõi sự khác biệt giữa giá trị thực tế và ngân sách.
  • Theo dõi hiệu suất đầu tư: Theo dõi các hoạt động đầu tư của bạn. Tùy chọn cổ phiếu hoặc Kế hoạch mua cổ phiếu của nhân viên. Các báo giá chứng khoán được tự động tải về từ mạng.
  • Toán tài chính đa tiền tệ: Tỷ giá hối đoái của hơn 150 loại tiền tệ khác nhau được tự động tải xuống từ Internet.
  • Phân loại thu nhập và chi phí: Tất cả các giao dịch kinh doanh và cá nhân của bạn được tự động phân loại, do đó bạn có thể thấy chính xác số tiền tôi đã chi tiêu. Bạn có thể tạo báo cáo ngân sách nhà theo danh mục hoặc người trả tiền / người được trả tiền. Xem bạn đã chi bao nhiêu cho tháng trước. Tìm bất kỳ giao dịch theo bất kỳ tham số.
  • Kiểm soát các khoản đáo hạn: AceMoney cho bạn biết khi hóa đơn của bạn đáo hạn.

——————–Download——————–

AceMoney 4.36.6

AceMoney 4.36.6 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*