Download Jayro’s Lockpick 1.0 WinPE

Download Jayro’s Lockpick 1.0 WinPE

Jayro’s Lockpick là một bộ ứng dụng tuyệt vời được biên soạn với tất cả các ứng dụng có thể hữu ích để xử lý việc xóa, thay đổi mật khẩu Windows mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu hoặc tính toàn vẹn của nó. Ứng dụng này có nhiều công cụ thay đổi mật khẩu khác nhau như Active Password Changer, Bypass Windows Password…

Download Jayro's Lockpick 1.0 WinPE

Tính năng Jayro’s Lockpick

Jayro’s Lockpick là một gói hoàn chỉnh được trang bị tất cả các ứng dụng trong đó một ứng dụng không thành công trong nhiệm vụ thay đổi mật khẩu thì ứng dụng khác có thể trở nên hữu ích một cách nhanh chóng.

Ứng dụng này là một bộ gỡ bỏ và đặt lại mật khẩu có thể khởi động, nơi người dùng có thể sử dụng ổ lưu trữ phương tiện USB để lưu trữ ứng dụng hoặc đĩa DVD và khởi động lại hệ thống cũng như bắt đầu tác vụ thay đổi và khôi phục mật khẩu. Việc khởi động cung cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào các tệp Windows để truy cập chúng để sửa đổi và thay đổi các thay đổi đối với mật khẩu.

Jayro’s Lockpick bao gồm các công cụ như [email protected] Password Changer, Bypass Windows Password, LazeSoft Windows Password Recovery, NTPWEdit, O&O BlueCon UserManager, PCUnlocker, Reset Windows Password, Windows Login Unlocker, Windows Password Reset.

Download Jayro’s Lockpick

Jayro’s Lockpick dùng để loại bỏ mật khẩu từ tài khoản người tiêu dùng. Một giải pháp tất cả trong một, kết hợp tất cả các thiết bị loại bỏ mật khẩu nổi tiếng hiện đại và tối đa vào một gói WinPE.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*