Download Microsoft Project 2003-2019 cho Windows

Download Microsoft Project 2003-2019 cho Windows

Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án được phát triển bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lý dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc

Download Microsoft Project

Những tính năng của Microsoft Project

Chương trình này phù hợp cho doanh nghiệp đang muốn nâng cao kỹ năng sử dụng Microsoft Project, giúp đội dự án nắm vững lối suy nghĩ (mindset) và kỹ thuật trong việc sử dụng công cụ này nhằm tối ưu hiệu quả quản lý tiến độ dự án dựa trên phần mềm. Bắt đầu từ những khái niệm cơ bản, người tham gia sẽ được dẫn dắt từng bước từ lập kế hoạch đến thực thi và kiểm soát giám sát dự án từ nhỏ đến lớn, bao gồm cách xác định các hoạt động, sắp xếp thứ tự các hoạt động, ước tính nguồn lực cho hoạt động, ước tính thời lượng hoạt động, lập tiến độ và quản lý tiến độ dự án.

Tạo ra các kế hoạch cho dự án. Xác định được thời gian phải hoàn thành. Lập tiến độ thích hợp với các nhiệm vụ cần phải thực hiện. Phân bổ nguồn lực và chi phí cho các công tác. Cho phép điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các ràng buộc về thời gian và chi phí tài nguyên giới hạn.

Quản lý dự án theo tiến độ và chi phí bằng phương pháp Earned Value Method. Xem các thông tin, dữ liệu theo nhiều cách, đánh dấu, lọc và sắp xếp thông tin dự án theo cách của bạn.

Cộng tác và chia sẻ dữ liệu với những thành viên trong nhóm để tăng năng suất làm việc. Chuẩn bị những báo cáo mang tính chất chuyên nghiệp để trình bày cho ban lãnh đạo, tư vấn giám sát, chủ đầu tư, công nhân…

Yêu cầu cấu hình cài đặt

  • Đối với các phiên bản: Microsoft Project 2003, 2007, 2010 có thể cài đặt các hệ điều như: Windows xp, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
  • Đối ới các phiên bản: Microsoft Project 2013, 2016 có thể cài đặt trên Windows 7 và Windows 10.
  • Microsoft Project 2019 chỉ hỗ trợ cài đặt trên Windows 10.

Download Microsoft Project 2003-2019

Dưới đây là link tải Microsoft Project từ 2003 đến 2019, tất cả các bản cài đặt điều được nén ở dạng 7zip nên bạn hãy sử dụng WinRAR hoặc 7zip bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*