Download Microsoft Project 2003-2019 cho Windows

Download Microsoft Project 2003-2019 cho Windows

Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án được phát triển bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lý dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc

Download Microsoft Project 2003-2019 cho Windows

1. Yêu cầu cấu hình cài đặt

 • Đối với các phiên bản: Microsoft Project 2003, 2007, 2010 có thể cài đặt các hệ điều như: Windows xp, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
 • Đối ới các phiên bản: Microsoft Project 2013, 2016 có thể cài đặt trên Windows 7 và Windows 10.
 • Microsoft Project 2019 chỉ hỗ trợ cài đặt trên Windows 10.

2. Những tính năng của Microsoft Project

 • Tạo ra các kế hoạch cho dự án. Xác định được thời gian phải hoàn thành.
 • Lập tiến độ thích hợp với các nhiệm vụ cần phải thực hiện.
 • Phân bổ nguồn lực và chi phí cho các công tác.
 • Cho phép điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các ràng buộc về thời gian và chi phí tài nguyên giới hạn.
 • Quản lý dự án theo tiến độ và chi phí bằng phương pháp Earned Value Method.
 • Xem các thông tin, dữ liệu theo nhiều cách, đánh dấu, lọc và sắp xếp thông tin dự án theo cách của bạn.
 • Cộng tác và chia sẻ dữ liệu với những thành viên trong nhóm để tăng năng suất làm việc.
 • Chuẩn bị những báo cáo mang tính chất chuyên nghiệp để trình bày cho ban lãnh đạo, tư vấn giám sát, chủ đầu tư, công nhân,…

——————–Download——————–

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*