Download Nsauditor Network Security Auditor 3.1.8 Portable

Download Nsauditor Network Security Auditor 3.1.8 Portable

Nsauditor Network Security Auditor là một ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp đặc biệt hữu ích cho các quản trị viên mạng, vì nó cung cấp một loạt các công cụ dành riêng cho việc kiểm tra, quét và giám sát mạng.

Download Nsauditor Network Security Auditor 3.1.8 Portable

Tính năng Nsauditor Network Security Auditor

Nsauditor Network Security Auditor Portable là một công cụ bảo mật mạng mạnh mẽ được thiết kế để quét các mạng và máy chủ để tìm lỗ hổng bảo mật, đồng thời đưa ra các cảnh báo bảo mật.

Nsauditor kiểm tra mạng doanh nghiệp để tìm tất cả các phương pháp tiềm ẩn mà tin tặc có thể sử dụng để tấn công mạng đó và tạo báo cáo về các sự cố tiềm ẩn đã được tìm thấy.

Nsauditor Network Security Auditor Portable giúp giảm đáng kể tổng chi phí quản lý mạng trong môi trường doanh nghiệp bằng cách cho phép nhân viên CNTT và quản trị viên hệ thống thu thập nhiều loại thông tin từ tất cả các máy tính trong mạng mà không cần cài đặt các ứng dụng phía máy chủ trên các máy tính này và tạo một báo cáo tiềm năng vấn đề đã được tìm thấy.

Nsauditor cung cấp một số thông tin chi tiết về các dịch vụ đang chạy cục bộ, với các tùy chọn để đào sâu vào từng kết nối và phân tích hệ thống từ xa, ngắt kết nối và xem dữ liệu.

Nsauditor giúp quản trị viên mạng xác định các lỗ hổng bảo mật và lỗ hổng trong hệ thống nối mạng của họ. Nsauditor bao gồm hệ thống tường lửa, giám sát mạng thời gian thực, phần mềm phân tích và lọc gói

Download Nsauditor Network Security Auditor Portable

Nsauditor Network Security Auditor chứng tỏ là một ứng dụng đáng tin cậy bao gồm các tính năng hữu ích để giúp bạn quét mạng và máy chủ lưu trữ cũng như phát hiện các lỗ hổng có thể xảy ra.

Nsauditor Network Security Auditor 3.1.8.0 Setup

Nsauditor Network Security Auditor 3.1.6.0 Portable

Nsauditor Network Security Auditor 3.1.2.0 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*