Download Stellar Toolkit for File Repair 2.0 Portable

Download Stellar Toolkit for File Repair 2.0 Portable

Stellar Toolkit for File Repair là bộ công cụ sửa chữa tệp Microsoft Office đa năng để giải quyết tất cả các loại sự cố hỏng tệp trong tài liệu ứng dụng MS Office. Bộ công cụ sửa chữa các tệp Word, Excel và PowerPoint bị hỏng. Ngoài việc sửa chữa các tài liệu Microsoft Office, bộ công cụ còn sửa chữa các tệp PDF. Nó hoạt động với Microsoft Office 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 và 2000.

Download Stellar Toolkit for File Repair 2.0 Portable

Các tính năng chính

 • Sửa chữa các tệp Microsoft Word bị hỏng với định dạng ban đầu
  • Giữ nguyên văn bản gốc, phông chữ, hình ảnh và tiêu đề / chân trang của tài liệu.
  • Sửa chữa các tệp / tài liệu .doc và .docx không thể truy cập được, bắt đầu từ chối hoặc có các ký tự không thể đọc được.
  • Sửa chữa video và hình ảnh được chèn trong tập tin Word. Khôi phục mọi thứ trong tài liệu Word ở định dạng RAW hoặc định dạng có thể đọc bằng máy.
  • Giao diện đơn giản, DIY, với các tính năng hữu ích như tìm kiếm tệp và xem trước tệp.
  • Hỗ trợ Microsoft Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 và 2000.
 • Sửa chữa các tệp Microsoft Excel bị hỏng để khôi phục dữ liệu hoàn chỉnh
  • Phục hồi bảng, biểu đồ do người dùng xác định, bảng biểu đồ, nhận xét ô, hình ảnh, công thức, sắp xếp và bộ lọc,…
  • Giữ nguyên các thuộc tính trang tính (bảng đóng băng, chia lưới, thanh công thức) và định dạng ô.
  • Sửa chữa các tập tin XLS / XLSX đơn và nhiều.
  • Sửa tất cả các loại hỏng Excel như định dạng không thể nhận dạng, nội dung không thể đọc được,…
  • Hỗ trợ Microsoft Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 và 2000.
 • Sửa chữa các tệp PowerPoint bị hỏng và khôi phục tất cả các đối tượng
  • Sửa chữa các tệp PPT và PPTX bị hỏng một cách dễ dàng.
  • Sửa chữa tệp PowerPoint (.PPTM) được bật macro.
  • Khôi phục bảng, đầu trang và chân trang, biểu đồ, đối tượng WordArt, điều khiển, mô-đun, biểu mẫu,…
  • Khôi phục mã VBA, đối tượng OLE, siêu liên kết, nhận xét, số trang,…
  • Hiển thị xem trước các slide PowerPoint có thể phục hồi trước khi lưu.
  • Phục hồi thô cho các tệp PPT bị hỏng nghiêm trọng.
  • Thực hiện khôi phục hàng loạt nhiều bản trình bày PowerPoint trong một thao tác.
  • Hỗ trợ Microsoft PowerPoint 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 và 2003.
 • Sửa chữa các tệp PDF và trích xuất tất cả dữ liệu có giá trị
  • Sửa chữa các tệp PDF bị hỏng và trích xuất tất cả các thành phần.
  • Khôi phục văn bản, siêu liên kết, biểu mẫu, tiêu đề và chân trang, nhãn, nhận xét, hình ảnh, bảng,..
  • Sửa chữa các tập tin PDF được lưu trữ trên phương tiện lưu trữ bên ngoài.
  • Hỗ trợ các phiên bản tệp PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 và 1.7.
 • Khôi phục đồng thời nhiều tài liệu / PPTs / Bảng tính hoặc tệp PDF/
 • Xem trước các tập tin đã sửa chữa trước khi lưu.
 • Tương thích với Windows 10, 8, 7, Vista, XP, NT.

——————–Download——————–

Stellar Toolkit for File Repair 2.0.0.0 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*