MakeMKV 1.15 Portable

MakeMKV 1.15 Portable

MakeMKV là một công cụ chuyển đổi định dạng, còn được gọi là “bộ chuyển mã”. Nó chuyển đổi các video clip từ đĩa độc quyền (và thường được mã hóa) thành một tập hợp các tệp MKV, lưu giữ hầu hết thông tin nhưng không thay đổi nó theo bất kỳ cách nào.

MakeMKV 1.15 Portable

Các đặc điểm chính

  • Đọc đĩa DVD và Blu-ray.
  • Đọc các đĩa Blu-ray được bảo vệ bằng phiên bản AACS và BD + mới nhất.
  • Lưu giữ tất cả các bản nhạc và video, bao gồm cả âm thanh HD.
  • Lưu giữ thông tin các chương.
  • Lưu giữ tất cả thông tin meta (ngôn ngữ bản nhạc, loại âm thanh).
  • Chuyển đổi nhanh – chuyển đổi nhanh như ổ đĩa của bạn có thể đọc dữ liệu.
  • Không cần phần mềm bổ sung để chuyển đổi hoặc giải mã.
  • Có sẵn cho Windows, Mac OS X và Linux.
  • Chức năng mở đĩa DVD miễn phí và sẽ luôn miễn phí.
  • Tất cả các tính năng (bao gồm giải mã và xử lý Blu-ray) đều miễn phí trong thời gian BETA.

Download MakeMKV

——————–Download——————–

MakeMKV 1.15.1 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*