Download Maplesoft MapleSim 2019

Download Maplesoft MapleSim 2019

Maplesoft MapleSim 2019 là một công cụ mô hình hóa và mô phỏng đa miền dựa trên Modelica được phát triển bởi Maplesoft. MapleSim tạo ra các phương trình mô hình, chạy mô phỏng và thực hiện các phân tích bằng cách sử dụng công cụ toán học tượng trưng và số của Maple.

Maplesoft MapleSim 2019

Tính năng Maplesoft MapleSim 2019

Maplesoft MapleSim 2019 chạy các mô hình đã xuất nhanh hơn trên nền tảng đích , vì tất cả các mô hình đã xuất, bao gồm cả những mô hình được tạo bằng cách sử dụng Trình kết nối MapleSim cho FMI và Trình kết nối MapleSim để kết nối với Simulink, đều được hưởng lợi từ những cải tiến tương tự này.

Nhận kết quả mô phỏng nhanh hơn cho các mô hình của bạn, được hưởng lợi từ các cải tiến động cơ giúp xử lý dễ dàng ngay cả các mô hình lớn nhất, đảm bảo các ứng dụng phân tích và thời gian thực của bạn chạy trơn tru.

Tận dụng lợi thế của các mô hình MapleSim hiệu quả nhất từ ​​trước đến nay, hưởng lợi từ công nghệ xây dựng mô hình mới cho các mô hình nhanh nhất mà không làm mất độ trung thực.

Tìm các thông số thiết kế tốt nhất sớm hơn bằng cách sử dụng Ứng dụng tối ưu hóa và quét thông số được cải tiến, bao gồm các giao diện cập nhật, khả năng mở rộng và thực thi nhanh hơn.

Xây dựng mô hình chính xác nhanh hơn với các phần tử máy mới từ thư viện Multibody, đi kèm với tính toán khối lượng và quán tính tự động, cùng các tính năng trực quan hóa 3-D mới.

Bộ phận gắp và cảm biến khoảng cách mới cho phép bạn dễ dàng mô phỏng chuyển động của trọng tải máy và tác động động lên máy.

Sử dụng sản phẩm bổ sung MapleSim Ropes và Pulleys Library mới để kết hợp các mô hình hệ thống ròng rọc có độ trung thực cao vào các kiểu máy của bạn, với các thông số có thể điều chỉnh.

Xem trực quan máy thực tế hơn với Ứng dụng thế hệ cam Kinematic mở rộng, cho phép bạn xác định hình học mới cho những người theo dõi máy ảnh và trực quan hóa kết quả.

Mang mô phỏng và gỡ lỗi trực quan cho các công cụ tự động hóa khác của bạn với MapleSim Insight, một sản phẩm mới của Maplesoft cho phép bạn kết nối mô hình MapleSim của mình với bất kỳ công cụ tự động hóa nào hỗ trợ FMU đã biên dịch, xem kết quả mô phỏng trực tiếp và hình ảnh hóa 3-D về các chiến lược điều khiển của bạn.

Download Maplesoft MapleSim 2019

Maplesoft MapleSim 2019.1×86 cho phép bạn phân tích, trực quan hóa và giải quyết tất cả các loại vấn đề toán học. Ngoài ra, nó cũng cho phép các giao diện cho Excel, Mathlab và nhiều ngôn ngữ phổ biến như C #, Java, Visual Basic và nhiều ngôn ngữ khác.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*