Download TestDisk & PhotoRec 7.2 Portable

Download TestDisk & PhotoRec 7.2 Portable

TestDisk & PhotoRec Portable là phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí mạnh mẽ. TestDisk nó chủ yếu được thiết kế để giúp khôi phục các phân vùng bị mất hoặc làm cho các đĩa không khởi động được có thể khởi động lại khi các hiện tượng này do phần mềm bị lỗi gây ra bởi một số loại virus hoặc lỗi của con người (chẳng hạn như vô tình xóa Bảng phân vùng). Còn PhotoRec giúp khôi phục dữ liệu tệp được thiết kế để khôi phục các tệp bị mất bao gồm video, tài liệu và tệp lưu trữ từ đĩa cứng, CD-ROM và ảnh bị mất từ bộ nhớ máy ảnh kỹ thuật số.

Download TestDisk & PhotoRec 7.2 Portable

Tính năng TestDisk & PhotoRec

TestDisk & PhotoRec Portable có các tính năng cho cả người mới và chuyên gia. Đối với những người biết ít hoặc không biết gì về kỹ thuật khôi phục dữ liệu, TestDisk có thể được sử dụng để thu thập thông tin chi tiết về ổ đĩa không khởi động được, sau đó có thể gửi đến kỹ thuật viên để phân tích thêm. Những người quen thuộc hơn với các thủ tục như vậy sẽ thấy TestDisk là một công cụ hữu ích trong việc thực hiện khôi phục tại chỗ.

PhotoRec sử dụng quyền truy cập chỉ đọc để xử lý ổ đĩa hoặc thẻ nhớ mà bạn sắp khôi phục dữ liệu bị mất. Điều quan trọng là ngay khi ảnh hoặc tệp vô tình bị xóa, hoặc bạn phát hiện ra bất kỳ ảnh hoặc tệp nào bị thiếu, KHÔNG lưu thêm bất kỳ ảnh hoặc tệp nào vào thiết bị nhớ hoặc ổ đĩa cứng đó, nếu không, bạn có thể ghi đè lên dữ liệu bị mất của mình. Điều này có nghĩa là trong khi sử dụng PhotoRec, bạn không được chọn ghi các tệp đã khôi phục vào cùng một phân vùng mà chúng đã được lưu trữ.

TestDisk & PhotoRec Portable có thể phân tích cấu trúc phân vùng và kiểm tra xem có phân vùng bị mất nào được tìm thấy trên ổ đĩa đã chọn hay không. Chương trình cũng có thể thay đổi hình dạng đĩa và ghi mã MBR vào khu vực đầu tiên của đĩa. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu khỏi một phân vùng và khôi phục các đĩa không khởi động được về dạng có thể khởi động của chúng.

Trong chừng mực có liên quan đến việc khôi phục dữ liệu (undeletion), TestDisk đi kèm với hỗ trợ cho một số hệ thống tệp, bao gồm một số hệ thống không phổ biến đối với người dùng Windows. Do đó, bạn sẽ có thể khôi phục các tệp từ hệ thống tệp FAT, NTFS, ext2 và exFAT. Đối với hệ thống có bảng phân vùng bị hỏng hoặc trống, phần mềm cung cấp khả năng sửa chữa các vấn đề. Hơn nữa, TestDisk có thể tìm thấy các phân vùng bị thiếu và tạo một bảng mới hoặc viết lại một MBR hoàn toàn mới cũng khả thi.

Download TestDisk & PhotoRec Portable

TestDisk & PhotoRec Portable chắc chắn là một trong những lựa chọn tốt nhất đối với bất kỳ ai cần khôi phục tệp hoặc toàn bộ phân vùng, viết bảng phân vùng cho các ổ đĩa cụ thể và các tác vụ khác, đặc biệt là vì nó không khó để vận hành nó.

TestDisk & PhotoRec 7.2 Setup (32 bit)

TestDisk & PhotoRec 7.2 Setup (64 bit)

TestDisk & PhotoRec 7.1 Portable (64 bit)

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*