Download Windows Login Unlocker 1.15 Bootable

Download Windows Login Unlocker 1.15 Bootable

Windows Login Unlocker được thiết kế đặc biệt để giúp người dùng phổ thông gỡ bỏ mật khẩu Windows đã quên bằng cách ghi đĩa CD / DVD hoặc ổ đĩa flash USB có khả năng khởi động. Chương trình này rất chuyên biệt và tất cả các khả năng đều nhằm giải quyết vấn đề trả lại quyền truy cập của người dùng vào tài khoản.

Download Windows Login Unlocker 1.15 Bootable

Tính năng Windows Login Unlocker

Windows Password Unlocker là một công cụ cho phép bạn tạo đĩa khởi động mà bạn có thể sử dụng để khôi phục mật khẩu của mình với tư cách là trình quản lý dữ liệu Windows.

Sau khi giải nén tệp đã tải xuống, bạn sẽ thấy hình ảnh của đĩa CD mà bạn sẽ phải ghi. Khi thực hiện, nếu bạn quên mật khẩu quản trị viên từ Windows và không thể truy cập vào máy tính của mình, tất cả những gì bạn phải làm để khôi phục nó là khởi động máy tính với đĩa CD bên trong.

Windows Login Unlocker có thể xóa mật khẩu cục bộ, Thay thế mật khẩu người dùng cục bộ, Tạo người dùng hệ thống mới, Chuyển tài khoản Microsoft sang cục bộ, Cấp quyền Quản trị viên cho người dùng, Hiển thị và xóa lịch sử tài khoản, Đặt lại mật khẩu tài khoản LiveID, Đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ, Làm việc với tất cả các phiên bản Windows…

Download Windows Login Unlocker

Windows Login Unlocker được thiết kế để đặt lại, thay đổi mật khẩu hoặc mở khóa tài khoản Windows. Với nó, bạn có thể khôi phục quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản Windows nào, có thể là hồ sơ cục bộ hoặc tài khoản Microsoft.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*