Download Windows Password Recovery Tool 7.1.2.3

Download Windows Password Recovery Tool 7.1.2.3

Windows Password Recovery Tool giúp khôi phục mật khẩu người dùng và quản trị viên bị mất trên hệ thống Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP / Vista mà không cần định dạng lại hoặc cài đặt lại hệ thống của bạn.

Download Windows Password Recovery Tool 7.1.2.3

Các tính năng chính

 • Đặt lại mật khẩu của người dùng cục bộ.
  • Tài khoản quản trị viên: Đặt lại hoặc xóa mật khẩu quản trị viên Windows cho tài khoản cục bộ của bạn.
  • Tài khoản Microsoft: Thay đổi mật khẩu tài khoản Microsoft (Windows Live) ngoại tuyến bằng Windows Password Recovery Tool Ultimate.
  • Tài khoản khách: Xóa hoặc đặt lại mật khẩu khách Windows cục bộ cho tài khoản người dùng của bạn.
 • Xóa mật khẩu tên miền của người dùng.
  • Tài khoản quản trị viên: Xóa hoặc thay đổi quản trị viên tên miền (Active Directory) và mật khẩu người dùng khác.
  • Tạo tài khoản: Tạo tài khoản quản trị miền mới nếu ai đó hack tài khoản trước đó của bạn.
 • 4 giải pháp khôi phục mật khẩu chuyên nghiệp: Windows Password Recovery Tool sẽ tự động hiển thị tất cả các hệ thống Windows mà bạn đã cài đặt trong PC.
  • Xóa mật khẩu: Bạn sẽ đăng nhập máy tính mà không cần mật khẩu.
  • Đặt lại / Thay đổi mật khẩu: Bạn sẽ đăng nhập Windows 7/8/10 bằng mật khẩu mới.
  • Tạo tài khoản cục bộ / quản trị viên mới : Bạn sẽ vào máy tính của mình với quản trị viên / tài khoản cục bộ mới.
  • Quản lý tất cả tài khoản đăng nhập: Bạn có thể xóa tất cả các tài khoản đăng nhập, giữ cho máy tính chỉ có tài khoản của bạn.

——————–Download——————–

Windows Password Recovery Tool Ultimate 7.1.2.3

Windows Password Recovery Tool Ultimate 7.1.2.3 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*