Những nguyên tắc khi cài đặt phần mềm cho máy tính Windows

Những nguyên tắc khi cài đặt phần mềm cho máy tính Windows

Cài đặt chương trình phần mềm cho máy tính là công việc cần thiết đối với người sử dụng máy tính. Tùy từng loại phần mềm mà cách cài đặt có thể khác nhau đôi chút, tuy nhiên về nguyên tắc thì việc cài cài đặt các phần mềm cho máy tính tương đối giống nhau và bạn có thể hoàn toàn tự làm được.

Những nguyên tắc khi cài đặt phần mềm cho máy tính Windows

1. Nguồn gốc các chương trình phần mềm

Các chương trình phần mềm thường có nguồn gốc đa dạng như được lưu trữ như CD/DVD-ROM, USB hoặc tải từ các trang web trên Internet. Bạn cần có sự chọn lọc, nghiên cứu khi cài đặt phần mềm để tránh rơi vào tình trạng phải sử dụng phần mềm kém chất lượng hoặc nhiễm mã độc.

2. Các gói cài đặt chương trình phần mềm.

Bộ cài đặt: Bộ cài đặt chương trình phần mềm này thường được đặt trong các dĩa CD/DVD-ROM. Trong đó có một tập tin cài đặt thường có tên là setup.exe hoặc install.exe và một hoặc nhiều thư mục, tập tin khác kèm theo để hỗ trợ cho chương trình. Thông thường khi cài đặt bạn chỉ cần đưa dĩa CD/DVD-ROM này vào ổ dĩa thì chương trình cài đặt sẽ tự động chạy – Auto Run.

Bộ cài đặt dạng nén tự động thực thi: Toàn bộ các tập tin của chương trình sẽ được đóng gói vào một tập tin duy nhất. Khi cài đặt tập tin này sẽ tự giải nén các tập tin bên trong vào thư mục tạm nào đó và tiến hành cài đặt.

Bộ cài đặt dạng nén: Tất cả các thư mục và tập tin của chương trình đều được nén vào một tập tin duy nhất bằng một trong các tiện ích nén tập tin thông dụng như WinZip, WinRAR,… Loại này thường được tải về từ Internet, trước khi cài đặt bạn phải giải nén các tập tin trong này ra một thư mục hay ổ dĩa nào đó rồi mới tiến hành cài đặt hoặc sử dụng.

Tập tin cài đặt: Loại này chỉ có một tập tin duy nhất dùng để cài đặt chương trình. Tập tin này thường sẽ có tên của chương trình và kèm theo mã số phiên bản. Khi muốn cài đặt bạn chỉ cần cho chạy tập tin này là được.

Chú ý: Trong một số trường hợp chương trình phần mềm sẽ có 2 phiên bản dành riêng cho Windows 32bit và 64bit. Bạn phải chọn đúng phiên bản dành cho hệ diều hành của mình thì mới sử dụng được.

3. Các kiểu cài đặt chương trình phần mềm

Kiểu cài đặt tự động: Thông thường các chương trình phần mềm được cài đặt vào máy bằng cách chạy (Run) tập tin cài đặt, chương trình sẽ tự động tạo thư mục để lưu trữ các tập tin của nó trong thư mục chứa các chương trình đã cài đặt, mặc định là C:\Program Files và đăng ký thông tin vào hệ thống (Registry), tạo các biểu tượng (Shortcut) trong trình đơn Start -> All Programs và trên màn hình Desktop.

Kiểu không cần cài đặt: Một số chương trình chỉ cần sao chép (Copy) các tập tin và thư mục của nó vào ổ đĩa của máy tính là đã có thể sử dụng được. Ngoài ra còn có một số chương trình phần mềm chạy trực tiếp trên các ổ dĩa CD-ROM, USB,… Đối với các chương trình dạng này, bạn cần phải tự tạo thư mục để chứa nó và tạo thêm biểu tượng trên màn hình Desktop để thuận tiện khi sử dụng.

4. Nguyên tắc cài đặt các phần mềm trên Windows

Khi cho đĩa CD/DVD-ROM có chứa chương trình phần mềm vào ổ dĩa, tập tin cài đặt sẽ tự động chạy. Nếu tập tin cài đặt không tự động chạy do đã tắt chức năng AutoRun của ổ dĩa CD/DVD-ROM thì bạn có thể chạy tập tin cài đặt có tên là setup.exe hoặc install.exe name trên dĩa CD/DVD-ROM. Còn đó với chương trình phần mềm bạn lưu trữ trên USB hay tải trên Internet về lưu trữ trên máy tính thì click chuột vào file đã tải về để tiến hành cài đặt, nếu có thông báo thì bạn chọn YES.

Chương trình cài đặt có thể sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép bạn chọn ngôn ngữ hiển thị, bạn có thể chọn ngôn ngữ mình thích và nhấn OK để chọn.

Những nguyên tắc khi cài đặt phần mềm cho máy tính Windows

Tiếp theo thông thường sẽ xuất hiện hộp thoại License Agreement yêu cầu bạn chấp nhận các điều kiện về bản quyền tác giả và sử dụng chương trình, bạn phải đánh dấu chọn I accept the Agreement để đồng ý thì mới có thể tiếp tục cài đặt. Nếu bạn không chọn hoặc chọn I do not accept the Agreement thì nút cài đặt sẽ không hiện lên và bạn không thể tiếp tục cài đặt chương trình. Một số phần mềm sẽ chỉ có dòng I accept the Agreement để bạn tick vào, sau khi tick vào thì bạn có thể tiếp tục cài đặt. Một số phần mềm sẽ không có dòng I accept the Agreement để chọn mà chỉ có ô I AgreeCancel khi đó bạn nhấn I Agree để chấp nhận.

Những nguyên tắc khi cài đặt phần mềm cho máy tính Windows

Các nút Next là tiếp tục cài đặt, Back là quay trở lại phần cài đặt trước đó để chỉnh sửa lại các thông số ở phần trước, Cancel là hủy bỏ không tiếp tục cài đặt nữa.

Những nguyên tắc khi cài đặt phần mềm cho máy tính Windows

Hộp thoại Select Destination Location là phần chọn nơi muốn đặt chương trình đang cài đặt này, thông thường chương trình sẽ được đặt trong thư mục chứa các chương trình đã cài đặt, mặc định là Program Files, tuy nhiên nếu muốn bạn có thể thay đổi tên và vị trí khác bằng cách nhấn nút Browse và chỉ đến vị trí khác.

Những nguyên tắc khi cài đặt phần mềm cho máy tính Windows

Một số chương trình sẽ có phần lựa chọn các thông số cài đặt như Typical (cài đặt bình thường), Full (cài đặt toàn bộ), Compact (chỉ cài đặt một ít thành phần cần thiết để sử dụng), Custom (lựa chọn cài đặt theo ý của bạn). Nếu chọn Custom sẽ xuất hiện thêm các thông số khác để cho bạn thay đổi hoặc lựa chọn thêm.

Phần Select Start Menu Folder cho phép bạn lựa chọn nơi đặt các biểu tượng (Shortcut Icon) của chương trình, thông thường các biểu tượng này sẽ được đặt trong Menu Start -> All Programs -> Thư mục tên chương trình. Nếu không muốn tạo Start Menu Folder bạn có thể chọn Don’t create a Start Menu Folder.

Những nguyên tắc khi cài đặt phần mềm cho máy tính Windows

Hộp thoại cho phép lựa chọn đặt các biểu tượng (Shortcut Icon) của chương trình trên màn hình Desktop và Quick Launch (nằm trên thanh Taskbar, phía dưới màn hình), nếu muốn bạn có thể đánh dấu chọn hoặc không chọn. Tuy nhiên thông thường bạn nên chọn Create desktop icons để tạo một biểu tượng của chương trình trên nền màn hình Desktop để dễ sứ dụng.

Đối với các chương trình có yêu cầu nhập các số Serial hoặc CD Key thì bạn phải nhập đầy đủ và đúng thì chương trình mới cho phép cài đặt hoặc sử dụng. Một số chương trình cho phép dùng thử (Trial) với thời gian và các chức năng bị hạn chế.

Những nguyên tắc khi cài đặt phần mềm cho máy tính Windows

Thông thường ở lần chạy đầu tiên sẽ xuất hiện các hộp thoại thông báo, hướng dẫn… bạn có thể xem các gợi ý và cách sử dụng chương trình hoặc bỏ qua tùy ý.

Chú ý: Tùy theo chương trình phần mềm mà các bước cài đặt có thể khác nhau nhưng nguyên tắc chung đều tương tự.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*