Smartkey Password Recovery Bundle Enterprise 8.2.0

Smartkey Password Recovery Bundle Enterprise 8.2.0

Smartkey Password Recovery Bundle Enterprise là bộ ứng dụng khôi phục mật khẩu giúp khôi phục tất cả các sự cố mật khẩu của bạn trên PC. Một bộ công cụ siêu giá trị tích hợp các tính năng khôi phục mật khẩu Windows, khôi phục mật khẩu tệp và khôi phục khóa sản phẩm.

Smartkey Password Recovery Bundle Enterprise 8.2.0

Tính năng Smartkey Password Recovery Bundle Enterprise

Smartkey Password Recovery Bundle Enterprise giúp khôi phục / Xóa / Đặt lại mật khẩu người dùng và quản trị viên Windows. Khôi phục mật khẩu cho các tệp Word, Excel, PowerPoint, PST, PDF, RAR và ZIP. Khôi phục mật khẩu cho cơ sở dữ liệu MS Access và SQL. Khôi phục mật khẩu cho Outlook, Outlook Express và trình duyệt Internet.

Thuật toán và mã tìm kiếm nâng cao được tối ưu hóa cho mỗi bộ xử lý Intel hoặc AMD được hỗ trợ để khôi phục mật khẩu cho các tệp MS Office, lưu trữ RAR / ZIP và tệp PDF. Tăng tốc trên GPU NVIDIA và ATI sử dụng công nghệ CUDA và Open CL, bộ xử lý đa nhân và CPU được hỗ trợ cho MS Office / PDF / RAR.

Phần mềm này có khả năng khôi phục mật khẩu rất tốt. Nó thực sự ấn tượng cách phần mềm này chứng minh khả năng tương thích của nó với rất nhiều loại tệp.

Download Smartkey Password Recovery Bundle Enterprise

Smartkey Password Recovery Bundle Enterprise 8.2.0.0 là một gói khôi phục mật khẩu dễ dàng cho cả người mới và chuyên gia. Bạn không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào để sử dụng nó.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*