WSCC Windows System Control Center 4.0.7.2 Portable

WSCC Windows System Control Center 4.0.7.2 Portable

WSCC Windows System Control Center Portable cho phép bạn cài đặt, cập nhật, thực thi và tổ chức các tiện ích từ các bộ tiện ích hệ thống khác nhau. WSCC có thể tự động cài đặt và cập nhật các tiện ích được hỗ trợ. Ngoài ra, WSCC có thể sử dụng giao thức http để tải xuống và chạy các chương trình. Phiên bản di động không yêu cầu cài đặt và có thể chạy trực tiếp từ ổ USB.

WSCC Windows System Control Center Portable

Tính năng WSCC Windows System Control Center

WSCC Windows System Control Center Portable có giao diện rất đơn giản và trực quan, do đó cho phép bất kỳ loại người dùng nào tìm thấy cách của họ xung quanh nó, bất kể trải nghiệm trước đây của họ với thế giới CNTT. Bên cạnh đó, nó bao gồm một cấu trúc thư mục và một bảng điều khiển để xem chi tiết.

Công cụ này cũng cho phép bạn nhanh chóng truy cập bảng điều khiển để bạn có thể thực thi các ứng dụng dòng lệnh. Có thể thay đổi kiểu xem, từ kiểu chi tiết, thành các biểu tượng và báo cáo. Ngoài ra, bạn có thể hiển thị các mục bị ẩn, thêm công cụ vào mục yêu thích, tìm kiếm chúng trực tuyến và xem các thuộc tính.

Xem thêm các bài viết khác

WSCC Windows System Control Center Portable cung cấp một số tùy chọn hỗ trợ như thu nhỏ ứng dụng về khay hệ thống, thay đổi các thư mục tạm thời mặc định, chọn chế độ xem danh sách menu và phần mềm, hiển thị các mục đang ẩn, sử dụng proxy, cài đặt các phần mềm mới khi kiểm tra các bản cập nhật…

Download WSCC Windows System Control Center Portable

WSCC Windows System Control Center Complete Portable là một phần mềm hữu ích, khi nói đến việc quản lý các tiện ích từ bộ Windows Sysinternals, xem, thực thi và thêm chúng vào mục yêu thích. Nó không làm ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính của bạn và thời gian phản hồi rất tốt.

Windows System Control Center 4.0.7.1 Portable (64bit)

WSCC – Windows System Control Center 4.0.7.2 Commercial KG Setup

Windows System Control Center 4.0.7.1 KG Setup

WSCC Windows System Control Center 4.0.3.1 Complete Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*