Download What’s My Computer Doing 1.13 Portable

Download What’s My Computer Doing 1.13 Portable

What’s My Computer Doing Portable cho bạn biết tại sao. Nó hiển thị tất cả các chương trình (với thông tin chi tiết), Đang truy cập vào đĩa cứng của bạn hoặc sử dụng CPU. Hơn nữa, bạn có tùy chọn để đóng các chương trình này hoặc thậm chí gỡ cài đặt chúng.

Download What's My Computer Doing 1.13 Portable

Tính năng What’s My Computer Doing

What’s My Computer Doing Portable là một tiện ích phần mềm có thể tiết lộ dữ liệu quan trọng về các ứng dụng hiện đang chạy trên máy tính của bạn. Nó rất hữu ích, đặc biệt nếu bạn muốn xem chương trình nào tiêu thụ mức CPU cao và làm chậm hiệu suất tổng thể của PC.

Chỉ với một cú nhấp chuột vào chương trình đã chọn, tiện ích đa nền tảng này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về nó, chẳng hạn như tên, thư mục lưu, ngày tập tin, ngày cài đặt và thông tin về tên sản phẩm, bản quyền, mô tả và nhận xét của nhà sản xuất. Nó cũng cung cấp thông tin về các vấn đề bảo mật, chẳng hạn như chữ ký hợp lệ hoặc không hợp lệ và các vấn đề có thể tìm thấy, phiên bản và các liên kết bên ngoài.

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào các thuộc tính của chương trình từ bảng điều khiển chính, mở thư mục lưu, đóng hoặc gỡ cài đặt ứng dụng đã chọn. Thông tin đã tạo không thể được lưu vào tệp hoặc sao chép vào Bảng tạm.

Download What’s My Computer Doing Portable

What’s My Computer Doing Portable là một ứng dụng tiện dụng cho phép người dùng xem chi tiết về từng chương trình đang chạy, cũng như đóng hoặc gỡ cài đặt chương trình đó. Thật dễ dàng để làm việc và có thể thành thạo bởi những người mới bắt đầu cũng như các chuyên gia.

What’s My Computer Doing 1.13 Setup

What’s My Computer Doing 1.13 Portable

What’s My Computer Doing 1.12 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*