Download Cerbero Suite Advanced 3.5.0

Download Cerbero Suite Advanced 3.5.0 Portable 2020

Cerbero Suite là phần mề giúp phân loại phần mềm độc hại và đánh giá báo cáo. Phân tích cho nhiều codec tài liệu bao gồm PE, Mach-O, elf, Java, SWF, dex, pdf, document, Xls, RTF, zip,…

Download Cerbero Suite Advanced 3.5.0

Các tính năng chính

  • Kiểm tra tệp, có thể là đảo ngược, phân loại phần mềm độc hại, pháp y,… Giao diện phân tích cho phép bạn kiểm tra cấu trúc, mã và nhiều thứ khác của hàng tá định dạng tệp.
  • Cerbero Suite cho phép bạn dễ dàng kiểm tra mọi khía cạnh của cả kernel và mini-dumps. Nó không dựa vào WinDBG và do đó hoạt động trên mọi nền tảng được hỗ trợ.
  • Các nhị phân có thể được phân tích bằng cách sử dụng công cụ phân tách Carbon được tích hợp với trình dịch ngược Sleigh tuyệt vời. Không cần cài đặt Ghidra.
  • Ngoài các tệp nhị phân, phần mềm còn hỗ trợ nhiều loại tài liệu như tệp PDF và tài liệu Microsoft Office
  • Các hành động và bộ lọc có sẵn trong các công cụ cho phép bạn thực hiện các hoạt động phổ biến nhất trên dữ liệu, chẳng hạn như chuyển đổi, chuyển đổi, nén, mã hóa, băm và nhiều hơn nữa.
  • Thông qua SDK Python 3 bạn có thể viết bất kỳ loại tiện ích mở rộng có thể tưởng tượng nào, thậm chí toàn bộ công cụ, vì bạn không chỉ truy cập vào chức năng cốt lõi mà còn cả UI.
  • Bạn có thể thực hiện phân tích bộ nhớ Windows trên các hình ảnh bộ nhớ vật lý, các tệp ngủ đông và các bãi đổ vỡ. Các phiên bản Windows được hỗ trợ có phạm vi từ Windows XP đến Windows 10.
  • Trình soạn thảo hex có nhiều tính năng và cho phép bạn xác định các thành phần bố cục như cấu trúc và khoảng.
  • Hô trợ nhiều nền tảng hệ điều hành như: Windows, macOS và Linux.

——————–Download——————–

Cerbero Suite Advanced 3.5.0

Cerbero Suite Advanced 3.5.0 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*