Download OSFClone 1.3.1000

Download OSFClone 1.3.1000

OSFClone là một giải pháp tự khởi động, miễn phí cho phép bạn tạo hoặc sao chép các ảnh đĩa thô chính xác một cách nhanh chóng và độc lập với hệ điều hành đã cài đặt. Ngoài hình ảnh đĩa thô, OSFClone cũng hỗ trợ ổ đĩa hình ảnh theo định dạng mở Advance Forensics (AFF), AFF là định dạng mở và có thể mở rộng để lưu trữ hình ảnh đĩa và siêu dữ liệu liên quan và Định dạng nén Expert Witness (EWF).

Tính năng OSFClone

OSFClone tạo ra một hình ảnh pháp lý của đĩa, lưu giữ bất kỳ khu vực không sử dụng nào, không gian chùng, phân mảnh tệp và các bản ghi tệp chưa xóa khỏi đĩa cứng gốc. Khởi động vào OSFClone và tạo bản sao ổ đĩa FAT, NTFS và ổ kết nối USB! OSFClone có thể được khởi động từ ổ CD / DVD hoặc từ ổ USB flash.

Xác minh rằng bản sao đĩa giống với ổ nguồn bằng cách sử dụng OSFClone để so sánh băm MD5 hoặc SHA1 giữa bản sao và ổ nguồn. Sau khi tạo hình ảnh, bạn có thể chọn từ một loạt các tùy chọn nén để giảm kích thước của hình ảnh mới tạo, tăng tính di động và tiết kiệm dung lượng đĩa.

OSFClone có thể tạo ảnh đĩa ở định dạng dc3dd. Định dạng dc3dd lý tưởng cho pháp y máy tính do mức độ báo cáo tiến độ và lỗi tăng lên cũng như khả năng băm các tệp một cách nhanh chóng.

Sử dụng OSFClone để lưu siêu dữ liệu pháp y (chẳng hạn như số hồ sơ, số bằng chứng, tên người giám định, mô tả và tổng kiểm tra) cho các hình ảnh được nhân bản hoặc tạo.

Download OSFClone

OSFClone 1.3.1000 là một phần mềm được thiết kế cho người dùng nâng cao muốn tạo bản sao chính xác của ảnh đĩa thô độc lập với hệ điều hành chính được cài đặt.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*