Download DFSee 16.5 Portable

Download DFSee 16.5 Portable

DFSee là phần mềm sao lưu, khôi phục sữ liệu, quản lý phân vùng ổ cứng máy tính. DFSee là giải pháp phục hồi dữ liệu hoàn hảo. Kiểm tra các đĩa rất chi tiết và sửa chữa các vấn đề với định nghĩa phân vùng và hệ thống tệp. Sử dụng DFSee để tạo một bản sao chính xác hoặc một tệp hình ảnh nén, từ toàn bộ đĩa của bạn hoặc một phân vùng duy nhất.

Download DFSee 16.5 Portable

Các tính năng DFSee

DFSee giúp phân vùng đĩa MBR và GPT: Thay thế cho các chương trình Gparted FDISK, OS2-LVM và (Linux) cổ điển, với sự hỗ trợ cho MBR cũng như các bảng kiểu GPT. Nó được vận hành bằng cách sử dụng các lệnh hoặc các trình soạn thảo cụ thể làm việc trên các bảng phân vùng MBR hoặc GPT (PTEdit) hoặc bảng LVM OS / 2.

Phục hồi đĩa và phân vùng: Để khôi phục từ các sự cố và thảm họa phân vùng (UNFDISK) bằng cách khôi phục bản sao lưu trước đó từ chỉ thông tin phân vùng hoặc bằng cách sử dụng quy trình phân tích đĩa DFSFAST / DFSDISK để cho phép chuyên gia (như hỗ trợ DFSee) tạo tập lệnh khôi phục.

Toàn bộ đĩa, phân vùng hoặc các phần của phân vùng có thể được lưu vào tệp hình ảnh, ở định dạng RAW hoặc định dạng nén (IMZ). Các tệp ảnh có thể được khôi phục về cùng hoặc một vị trí khác dẫn đến chức năng sao lưu hoặc sao chép. Hình ảnh nén có thể được mở để duyệt thư mục / tệp, để xem hoặc truy xuất các tệp riêng lẻ từ hình ảnh sao lưu đó (khôi phục chọn lọc).

Nhân bản có thể tạo một bản sao chính xác của (một phần) phân vùng hoặc đĩa sang một khu vực khác trên cùng hoặc một đĩa khác. Điều này có thể được sử dụng như một phương tiện sao lưu rất nhanh và để tạo ra một bản sao công việc để phân tích pháp y. Để sử dụng pháp y, tùy chọn SMART có thể bị vô hiệu hóa, để đảm bảo hình ảnh / bản sao giữ lại TẤT CẢ thông tin của bản gốc.

Phân tích đĩa pháp y và hệ thống tập tin: DFSee có chức năng hiển thị và phân tích chuyên dụng cho các hệ thống tệp được hỗ trợ. Điều này bao gồm boot-sector, superblocks và cấu trúc thư mục cấp thấp.

Trình xem / biên tập nhị phân / HEX: DFSee bao gồm một công cụ chỉnh sửa và hiển thị nhị phân (hay đúng hơn là HEX), bao gồm trình phân tách x86 và trình xem ASCII. Hoạt động trực tiếp trên các lĩnh vực đĩa / phân vùng hoặc trên các tệp (nhị phân).

Download DFSee

DFSee là một công cụ cho phép bạn theo dõi ổ đĩa của mình, tạo bản sao lưu và khôi phục các phân vùng bị mất do nhiều lý do khác nhau.

DFSee 16.5 Portable

DFSee 16.5 Boot ISO

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*