Download FINALMobile Forensics 2020 Portable

Download FINALMobile Forensics 2020 Portable

FINALMobile Forensics là công cụ cần thiết cho các nhà điều tra pháp y di động, FINALMobile có thể biến dữ liệu thô thành dữ liệu dễ hiểu chỉ với một vài cú nhấp chuột đơn giản. Các thiết bị di động lưu trữ dữ liệu ở các định dạng cụ thể và trong nhiều trường hợp, dữ liệu không bị xóa. Bằng cách tìm kiếm các mẫu cụ thể, “các phần tử đã xóa”, có thể khôi phục được, cùng với toàn bộ phạm vi của dữ liệu “sống”.

Download FINALMobile Forensics 2020

Các tính năng FINALMobile Forensics

FINALMobile Forensics tạo ra bản phân tích dữ liệu chính xác và chi tiết trong hệ thống tệp: Chương trình có thể đọc các hình ảnh điện thoại do chúng tôi tạo ra (MEF), cùng với các tệp được tạo bằng các phương tiện khác. Sau khi dữ liệu được tải, chương trình sẽ áp dụng các quy tắc phân tích cú pháp thích hợp (tập lệnh CDF) cho các tệp và thư mục được chỉ định dựa trên số kiểu của thiết bị di động.

Thu thập và / hoặc phân tích dữ liệu từ thiết bị di động thông qua thu thập logic hoặc vật lý.

Nếu mô hình mong muốn không được liệt kê, người dùng có thể chạy tất cả các tập lệnh dựa trên các tệp để phân tích cú pháp phù hợp. Kết quả được hiển thị ở định dạng bảng tính dễ đọc và có thể xuất. Công cụ được xây dựng để cấu trúc lại hệ thống tệp và sau đó để phân tích cú pháp dữ liệu.

Người dùng có thể xác minh kết quả của họ bằng cách chỉ cần xem qua kết quả cho các định dạng không thường xuyên. Bấm đúp vào bất kỳ phần nào của mục nhập sẽ hiển thị tệp hoặc một phần của tệp trong Hexviewer. Ngoài ra, bằng cách sử dụng tùy chọn [Đường dẫn tệp hiển thị], người dùng có thể xác nhận rằng mỗi tệp đã được phân tích cú pháp.

Kết quả có thể được xuất ở định dạng HTML, PDF hoặc Excel.

Download FINALMobile Forensics

FINALMobile Forensics 4 v2020.03.04×64 Portable là công cụ pháp ý danh cho thiết bị di động có thể phân tích cú pháp chính xác và chi tiết dữ liệu thô trong hệ thống tệp. Miễn là dữ liệu nhị phân có thể trích xuất được, chương trình có thể tìm kiếm nội dung dữ liệu cụ thể trong các tệp.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*