Download Infonautics File Date Corrector 1.61 Portable

Download Infonautics File Date Corrector 1.61 Portable

Infonautics File Date Corrector Portable là phần mềm quản lý tập tin, cho phép hiệu chỉnh ngày tạo và ngày sửa đổi tài liệu, video, audio và hình ảnh trên thiết bị máy tính. Đối với nhiều ứng dụng, điều quan trọng là hệ thống sẽ hiển thị ngày tạo và sửa đổi ban đầu của các tệp.

Download Infonautics File Date Corrector 1.61 Portable

Tính năng Infonautics File Date Corrector

Infonautics File Date Corrector Portable cũng có thể sử dụng một ngày cố định hoặc trích xuất ngày từ tên tệp bằng cách sử dụng định dạng ngày và giờ có thể xác định linh hoạt. Đặc biệt hữu ích sau khi chuyển tệp từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng là khả năng chuyển ngày “Đã sửa đổi” thành ngày “Đã tạo” , vì ngày “Đã sửa đổi” thường vẫn tương ứng với ngày ghi / tạo ban đầu.

Tất cả các khả năng có thể được áp dụng cùng một lúc và các ưu tiên tương ứng có thể tùy ý điều chỉnh. Ngoài ra, ngày của thư mục xung quanh có thể được điều chỉnh theo nội dung cũ nhất và gần đây nhất.

Infonautics File Date Corrector Portable cho phép sửa ngày tập tin hệ thống “Đã tạo” và “Đã sửa đổi” của cấu trúc thư mục hoàn chỉnh cùng một lúc. Trước khi áp dụng các hiệu chỉnh một cách dứt khoát, một bản xem trước với các chỉnh sửa ngày dự kiến sẽ được hiển thị.

Download Infonautics File Date Corrector Portable

Infonautics File Date Corrector Portable làm đúng như tên gọi của nó và nó không làm phức tạp vấn đề một cách không cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần người dùng đầu vào tối thiểu và chương trình thậm chí còn cân nhắc đến Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

Infonautics File Date Corrector 1.61 Setup

Infonautics File Date Corrector 1.61 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*