Download PassMark WirelessMon 4.0 Portable

Download PassMark WirelessMon 4.0 Portable

PassMark WirelessMon cho phép bạn nhận thông tin chi tiết về các mạng không dây được phát hiện trong khu vực của bạn. Bạn có thể sử dụng chương trình để đưa ra lựa chọn sáng suốt khi bạn có thể chọn giữa nhiều điểm phát sóng.

Download PassMark WirelessMon 4.0 Portable

Tính năng PassMark WirelessMon

PassMark WirelessMon Portable hiện thị danh sách chi tiết của tất cả các điểm truy cập mà thẻ mạng của bạn phát hiện, cùng với mạng được kết nối của bạn. Xem các chi tiết như Trạng thái, SSID, kênh nguyên tắc mà mạng đang sử dụng, độ rộng kênh, cài đặt bảo mật, tốc độ dữ liệu được hỗ trợ, địa chỉ MAC cùng với thông tin như khoảng thời gian điểm truy cập được nhìn thấy lần đầu tiên và khi điểm truy cập hoạt động lần cuối.

Chạy các bài kiểm tra mở rộng để đo và vẽ biểu đồ về độ ổn định và tốc độ kết nối WiFi của bạn. Giúp cô lập và xác định vị trí bỏ qua và nguyên nhân của các kết nối không đáng tin cậy.

PassMark WirelessMon Portable cũng có thể được giảm xuống thành chế độ “Cửa sổ nhỏ” xuất hiện dưới dạng lớp phủ ở góc trên cùng bên phải của màn hình, cung cấp khả năng giám sát liên tục cường độ tín hiệu của bạn.

Quản trị viên mạng có thể sử dụng WirelessMon trên máy tính xách tay để kiểm tra cường độ tín hiệu và vùng phủ sóng của một tòa nhà văn phòng. Bạn cũng có thể sử dụng thiết bị GPS để tạo bản đồ cường độ tín hiệu cho một khu vực rộng lớn hơn với nhiều điểm truy cập.

Download PassMark WirelessMon Portable

PassMark WirelessMon Professional 4.0.1009 Portable cung cấp cho bạn nhiều công cụ chẩn đoán mạng trong một giao diện trực quan, yêu cầu tài nguyên tối thiểu để chạy.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*