Download SweetScape 010 Editor 10.2 Portable

Download SweetScape 010 Editor 10.2 Portable

SweetScape 010 Editor Portable là một ứng dụng ấn tượng để lập trình viên đơn giản hóa bằng cách làm cho các tệp mã dễ chỉnh sửa. Ứng dụng này là một trình soạn thảo văn bản và hex, cho phép người dùng chỉnh sửa các tệp. Sử dụng trình chỉnh sửa toàn diện này để làm việc với các tệp văn bản, HTML, XML, Unicode và UTF-8, cũng như với nguồn C và C ++

Download SweetScape 010 Editor 10.2 Portable

Tính năng SweetScape 010 Editor

SweetScape 010 Editor Portable có hiệu suất chỉnh sửa nhị phân vô song cho các tệp có kích thước bất kỳ. Sử dụng công nghệ Mẫu nhị phân mạnh mẽ để hiểu dữ liệu nhị phân. Chỉnh sửa hơn 160 định dạng. Tìm và khắc phục sự cố với ổ cứng , phím bộ nhớ, ổ đĩa flash, CD-ROM… Điều tra và sửa đổi bộ nhớ từ các quy trình.

Không giống như các trình chỉnh sửa hex truyền thống chỉ hiển thị các byte hex thô của tệp, 010 Editor cũng có thể phân tích cú pháp tệp thành cấu trúc phân cấp bằng cách sử dụng Mẫu nhị phân. Kết quả của việc chạy Mẫu nhị phân dễ hiểu và dễ chỉnh sửa hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng các byte hex thô.

SweetScape 010 Editor Portable với dầy đủ chức năng Tìm, Thay thế, Tìm trong Tệp và Thay thế trong Tệp cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Công cụ so sánh nhị phân mạnh mẽ để phân tích sự khác biệt từng byte giữa hai tệp. Sử dụng công cụ Biểu đồ để đếm số lần xuất hiện byte và trực quan hóa dữ liệu. Tính toán Kiểm tra tổng / thuật toán băm bao gồm CRC-16, CRC-32, Adler32, MD2, MD4, MD5, RIPEMD160, SHA-1, SHA-256, TIGER.

Các thao tác chỉnh sửa đơn giản hoặc phức tạp có thể được tự động hóa bằng cú pháp tương tự như C / C ++. Có hơn 300 chức năng khác nhau để hoạt động trên dữ liệu. Tích hợp với Mẫu nhị phân để chỉnh sửa tệp một cách trực quan. Chỉ cần gán cho các biến được xác định trong Mẫu nhị phân để sửa đổi tệp. Tập lệnh có thể được chia sẻ và danh sách các tập lệnh để tải xuống có sẵn trong Kho lưu trữ tập lệnh của chúng tôi . Chạy các tập lệnh từ dòng lệnh không có giao diện người dùng để xử lý hàng loạt.

Download SweetScape 010 Editor Portable

SweetScape 010 Editor Portable sẽ làm hài lòng những người dùng nâng cao đang tìm kiếm một trình soạn thảo hex mạnh mẽ. Nó yêu cầu lượng CPU và bộ nhớ hệ thống thấp, vì vậy nó không ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của máy tính. Thời gian phản hồi của nó tốt, trong khi người dùng ít kinh nghiệm hơn có thể xem xét tệp trợ giúp.

SweetScape 010 Editor 10.2 Portable

SweetScape 010 Editor 10.0 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*