Download TreeSize Professional 7.1

Download TreeSize Professional 7.1

TreeSize Professional là một ứng dụng quản lý không gian ổ đĩa mạnh mẽ, linh hoạt. Phần mềm hiển thị cho bạn kích thước thư mục và dung lượng ổ đĩa được phân bổ cũng như chủ sở hữu và quyền, ngày truy cập cuối cùng, tốc độ nén NTFS và nhiều thông tin hơn cho các thư mục hoặc ổ đĩa được chọn.

Download TreeSize Professional

Các tính năng TreeSize Professional

TreeSize Professional giúp quản lý không gian đĩa hệ thống: Quét các máy chủ Windows, FTP, WebDAV và SharePoint, mọi thiết bị di động, Amazon S3 và hệ thống Unix / Linux thông qua SSH. Xem kích thước của tất cả các thư mục bao gồm các thư mục con và chia nó xuống cấp độ tệp.

Thể hiện việc sử dụng đĩa trong biểu đồ hình tròn hoặc thanh. Biểu đồ Treemap trực quan hóa phân cấp và kích thước của các thư mục con trong thư mục đã chọn. Chế độ xem chi tiết với các tệp đơn và nhiều thông tin bổ sung.

Tìm kiếm tệp có thể tùy chỉnh cao: Tìm kiếm các tập tin và thư mục bằng cách sử dụng một số tiêu chí khác nhau. Lưu trữ, sao chép hoặc di chuyển các kết quả tìm thấy. Kiểm tra các tệp trùng lặp bằng cách tìm kiếm tệp trùng lặp mạnh mẽ, tùy chọn với tổng kiểm MD5 hoặc SHA256 và dễ dàng sao chép các tệp bằng liên kết cứng.

Xuất kết quả và báo cáo đa năng: Xuất kết quả quét và tìm kiếm sang nhiều định dạng như Excel, XML, HTML, PDF, tệp văn bản / CSV, bảng tạm hoặc email. Bạn cũng có thể dễ dàng tự động hóa việc xuất bằng các tùy chọn dòng lệnh.

Theo dõi tăng trưởng: Lưu dữ liệu được thu thập vào một tệp XML và tải lại sau. Xem thư mục nào đã phát triển : so sánh tệp XML đã lưu với bản quét hiện tại, TreeSize hiển thị sự khác biệt giữa hai lần quét. Sử dụng và tạo ảnh chụp nhanh Windows để tìm hiểu, nơi không gian đĩa đã phát triển.

Phân tích & Lượt xem tùy chỉnh: Các cột được hiển thị và thứ tự của chúng có thể được cấu hình riêng cho từng chế độ xem và xuất (tab “Chi tiết”, xuất Excel, tệp PDF,…) Bao gồm và loại trừ các tệp hoặc thư mục nhất định trong bản quét của bạn.

Quét theo lịch trình: Tùy chọn dòng lệnh cho phép quét tự động và lên lịch đĩa cứng của bạn (ví dụ qua đêm) và tạo báo cáo và xuất. Giao diện người dùng thoải mái giúp đơn giản hóa việc tạo và chỉnh sửa các bản quét và xuất theo lịch trình như các tác vụ của Windows.

Hiệu suất cao nhờ đa luồng: Duyệt kết quả trong quá trình quét. Quét và xem một số thư mục cùng một lúc. Tự động tối ưu hóa số lượng luồng được sử dụng để quét song song.

Hỗ trợ đầy đủ NTFS: Nén NTFS dựa trên tệp. Liên kết cứng và luồng dữ liệu thay thế (ADS) được hiển thị và tính đến. Đường dẫn tệp dài hơn 255 ký tự sẽ được tìm thấy và xử lý chính xác. Quyền NTFS có thể được hiển thị và xuất.

Tích hợp hoàn hảo với Windows Explorer: Các Explorer menu ngữ cảnh được hỗ trợ bên trong TreeSize. TreeSize có thể được bắt đầu từ bên trong Windows Explorer. Kéo và thả được bật theo cả hai hướng.

Hỗ trợ toàn mạng: TreeSize Professional cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các ổ đĩa mạng và quét các đường dẫn UNC như \ Server \ Share . Máy chủ SharePoint và Linux cũng được hỗ trợ.

Download TreeSize Professional

TreeSize Professional 7.1.5.1471 Portable là một ứng dụng phần mềm đáng tin cậy bao gồm một bộ tính năng phong phú để giúp bạn tìm ra các tệp và thư mục có kích thước lớn nhất trên đĩa của bạn và đặc biệt phù hợp cho người dùng thành thạo.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*