Download [email protected] UNDELETE 17.0.07 Portable

Download [email protected] UNDELETE 17.0.07 Portable

[email protected] UNDELETE là công cụ giúp bạn khôi phục các tệp đã xóa và khôi phục các phân vùng đã xóa từ nhiều hệ thống tệp khác nhau như FAT, NTFS, NTFS + EFS, MacOS HFS +, ApFS, Linux ext2, ext3, ext4, Unix UFS. Các thuật toán quét nâng cao giúp khôi phục các tệp ngay cả từ các đĩa bị hỏng nặng.

Download Active@ UNDELETE Ultimate 17.0.07

Tính năng [email protected] UNDELETE Ultimate

[email protected] UNDELETE Ultimate Portable giúp khôi phục tập tin / thư mục đã xóa: Đây thực chất là tính năng chính của Active @ UNDELETE . Để khôi phục các tệp vô tình bị xóa, chỉ cần quét ổ đĩa đã bị xóa, sau đó duyệt kết quả quét trong trình duyệt Windows quen thuộc như trình duyệt, tìm kiếm và lọc kết quả, chọn các tệp cần thiết và khôi phục chúng đến vị trí an toàn.

Quét các phân vùng đã xóa: Phần mềm có thể xác định vị trí các phân vùng đã xóa trước tiên và cho phép bạn quét chúng để phát hiện các tệp bị mất hoặc bị phát hiện mà bạn cần.

Làm việc với hệ thống RAID bị hỏng: Một mảng RAID tách rời có thể được tái tạo hầu như bởi Active @ UNDELETE và một số tệp nằm trên mảng có thể được phục hồi.

Xem trước tệp: Để xác nhận rằng tệp bạn đã phát hiện chính xác là tệp bạn tìm kiếm, bạn có thể sử dụng tính năng Xem trước tệp trước khi phục hồi thực tế. Nó cũng giúp xác nhận tính toàn vẹn của tập tin đầu tiên.

Quản lý phân vùng: Bằng cách sử dụng mô-đun Trình quản lý phân vùng trong Active @ UNDELETE, bạn có thể thực hiện các thao tác phân vùng cơ bản như tạo, định dạng và xóa. Nó có thể hữu ích trong các hoạt động phục hồi phân vùng.

Làm việc với Disk Editor: Đối với các hoạt động nâng cao, bạn có thể thao tác các thuộc tính bảng phân vùng và khởi động bằng cách sử dụng các hộp thoại mẫu.

Download [email protected] UNDELETE Portable

Active @ UNDELETE Portable cho phép bạn khôi phục các tệp bị mất trên hệ thống tệp NTFS, FAT, FAT32 và HFS + và khôi phục các phân vùng đã xóa một cách dễ dàng.

[email protected] UNDELETE Ultimate 17.0.07

[email protected] UNDELETE Ultimate 17.0.07 Portable

[email protected] UNDELETE Ultimate 17.0.07 WinPE

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*