Download West Wind Web Surge 1.23.2 Portable

Download West Wind Web Surge 1.23.2 Portable

West Wind Web Surge Professional Portable là một phần mềm có khả năng hoạt động với mục đích giúp bạn chạy thử nghiệm và đánh giá giai đoạn phát triển mà trang web của bạn đã đạt đến. Chương trình có thể nắm bắt và kiểm tra các yêu cầu HTTP cũng như các trang web kiểm tra tải, với vô số tài nguyên được sử dụng theo ý của bạn.

Download West Wind Web Surge 1.23.2 Portable

Tính năng West Wind Web Surge Professional

West Wind Web Surge Professional Portable đóng gói vô số tính năng được thiết kế để xử lý dữ liệu HTTP đã được ghi hoặc nhập bằng cách áp dụng một trong các cách tiếp cận sau: sử dụng công cụ chụp proxy HTTP tích hợp, chuyển sang dấu vết yêu cầu HTTP trong tệp văn bản hoặc bằng cách tạo nhập thủ công.

Nếu bạn chọn kiểm tra thủ công, việc sử dụng biểu mẫu nhập tích hợp cho phép bạn đưa ra nhiều loại chi tiết khác nhau về các yêu cầu, chẳng hạn như URL, nội dung và tiêu đề. Điều đáng nói là bất kỳ yêu cầu nào, cả đơn giản và phức tạp, đều có thể được chương trình xử lý, với danh sách bao gồm GET, POST, PUT và DELETE.

Khi bạn đã tùy chỉnh phiên của mình, bạn có thể lưu nó vào PC của mình, nhưng luôn có tùy chọn để chỉnh sửa hoặc xóa nó bất kỳ lúc nào. Đối với những gì quy trình kiểm tra bao gồm, bạn nên biết rằng cả kiểm tra URL và API REST đều có thể được xử lý.

Download West Wind Web Surge Professional Portable

West Wind Web Surge Professional Portable thực hiện kiểm tra trên các trang web đang xử lý bằng cách tạo các yêu cầu HTTP hoặc toàn bộ phiên với sự trợ giúp của ứng dụng này để hợp lý hóa quá trình phát triển.

West Wind Web Surge Professional 1.23.2 Setup

West Wind Web Surge Professional 1.17 Portable (64bit)

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*