Download WinSetupFromUSB 1.9 mới nhất 2020

Download WinSetupFromUSB 1.9 mới nhất 2020

WinSetupFromUSB có khả năng giúp bạn tạo ra những chiếc USB boot cài Windows 2000/XP/2003,… WinSetupFromUS hỗ trợ nhiều định dạng ổ USB, tích hợp các công cụ để quản lý menu khởi động, tạo multiboot cho USB với nhiều lựa chọn về dạng khác nhau

Download WinSetupFromUSB 1.9 mới nhất 2020

Những đặc điểm của phần mềm

  • Nhiều bộ tệp thiết lập Windows- XP, 2000, 2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Windows 8, Server 2012, cả hai phiên bản 32 và 64 bit đều được hỗ trợ. Kể từ phiên bản 1.1, chương trình cho phép tạo một đĩa USB có thể khởi động cả ở chế độ BIOS và (U) EFI.
  • Nhiều nguồn dựa trên WinPE2 (Vista trở lên) từ các tệp ISO như Windows Defender Offline , các phiên bản Norton Ghost gần đây và PE ( môi trường cài đặt sẵn ) dựa trên các đĩa khôi phục của nhà sản xuất PC.
  • Nguồn WinPE1 đơn lẻ, chẳng hạn như BartPE , UBCD4Win , LiveXP và các dự án WinBuilder tương tự , WinFLPC ,…
  • Nhiều bản phân phối và tiện ích dựa trên Linux từ các tệp ISO – Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS để đặt tên cho một số ít, điều này bao gồm hầu hết các Antivirus Rescue Disks
  • Nhiều hình ảnh ISO khác miễn là chúng tương thích với mô phỏng CD grub4dos, chẳng hạn như Ultimate Boot CD , hầu hết các tiện ích dựa trên DOS, đĩa khởi động Acronis và Paragon,…
  • Menu khởi động Syslinux và nguồn đơn tùy chọn sử dụng Syslinux hoặc Isolinux làm bộ tải khởi động
  • WinSetupFromUSB cũng có thể chuẩn bị các tệp cài đặt Windows XP (2000, 2003) sẽ được cài đặt từ đĩa USB vào cùng hoặc một đĩa USB khác.

——————–Download——————–

WinSetupFromUSB 1.9

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*