Download Imposition Wizard 3.0

Download Imposition Wizard 3.0.4 Portable 2020

Imposition Wizard một công cụ tích hợp với Adobe Acrobat cho phép bạn tạo bố cục ban đầu và tổ chức nội dung các trang của bạn với nỗ lực tối thiểu. Áp đặt là một giai đoạn quan trọng trong quá trình in trước khi ép, và việc có một tiện ích phần mềm đáng tin cậy để hỗ trợ bạn sẽ làm cho toàn bộ vấn đề ít tốn thời gian hơn.

Download Imposition Wizard 3.0

Các tính năng chính

  • Imposition Wizard có tất cả các mệnh đề tiêu chuẩn: n-up, step và repeat, cut stack và booklet. Bạn có thể sử dụng Imposition Wizard làm plugin áp đặt cho Adobe Acrobat hoặc ở chế độ độc lập.
  • Một trong những tính năng hấp dẫn của Imposition Wizard là giao diện người dùng hiện đại và nhẹ. Nó giống nhau trên Mac và Windows, và khi Imposition Wizard chạy dưới dạng plugin Acrobat hoặc dưới dạng ứng dụng độc lập.
  • Imposition Wizard có trình quản lý cài đặt trước lưu trữ tất cả các bố cục của bạn để sử dụng lại trong tương lai. Thiết lập bố cục áp đặt một lần, lưu nó, sau đó sử dụng nó nhiều lần để tăng tốc quá trình, ngay cả từ dòng lệnh.
  • Cho phép bạn xử lý các khoảng trống phức tạp, dấu cắt, không gian màu và thanh màu. Hơn nữa, hỗ trợ cho đồ họa và văn bản tùy chỉnh được cung cấp, cũng như trường hợp tràn tài liệu.
  • Xem trước thời gian thực cho phép bạn xem tài liệu chính xác như khi nó được in. Được hỗ trợ bởi công cụ PDF mạnh mẽ, Imposition Wizard đảm bảo kết quả hoàn hảo 100%.

——————–Download——————–

Imposition Wizard 3.0.4×64 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*