Download Keyword Researcher Pro 13

Download Keyword Researcher Pro 13

Keyword Researcher Pro là một tiện ích phần mềm để lưu trữ nhiều từ khóa, đặc biệt là các từ khóa dài. Phần mềm này lưu trữ tất cả các câu và từ mà Google cung cấp khi nhập từ, do đó, ở cuối tác phẩm của người dùng, người dùng có danh sách đầy đủ tất cả các câu và từ được tìm kiếm trên Google, có thể là Sử dụng chúng trực tiếp hoặc sử dụng tệp CSV trong Excel để sử dụng chúng để tối ưu hóa SEO của trang web.

Download Keyword Researcher Pro 13

Các tính năng chính

  • Keyword Research Portable có thể biến một danh sách hàng nghìn từ khóa thành một Chiến lược SEO hữu ích.
  • Tìm kiếm Từ khóa dài trên Google. Tìm kiếm trên Amazon. Tìm kiếm trên YouTube. Tìm kiếm Từ khoá Nâng cao.
  • Danh sách từ khóa phủ định tốt sẽ đảm bảo rằng các Từ khóa không mong muốn không can thiệp vào dự án của bạn.
  • Viết nội dung tối ưu hóa SEO. Lập kế hoạch chiến lược nội dung.
  • Chỉ định Từ khóa của bạn cho Bài viết và sắp xếp Bài viết của bạn thành Danh mục.
  • Nhóm từ khóa thành các danh sách nhiều màu để giữ cho dự án của bạn đẹp và có tổ chức.
  • Tạo Thẻ từ khóa tùy chỉnh và gán chúng cho Từ khóa yêu thích của bạn để sắp xếp tốt hơn.
  • Nhập tệp công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google. Nhập từ Microsoft Excel.
  • Xuất Từ khóa và Nội dung của mình sang nhiều định dạng, bao gồm CSV, XLS và thậm chí là tệp XML của WordPress.

——————–Download——————–

Keyword Researcher Pro 13.137 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*