Download AppFalcon 2.4 Portable

Download AppFalcon 2.4 Portable

AppFalcon là công cụ gỡ bỏ ứng dụng mạnh mẽ với khả năng quét sâu và xóa bỏ hết những thứ còn sót lại sau quá trình gỡ cài đặt, cũng như gỡ những ứng dụng lạ khỏi máy tính một các toàn diện nhất.

Các tính năng AppFalcon

AppFalcon có thể gỡ cài đặt triệt để các chương trình và xóa phần còn lại của chúng, gỡ cài đặt các chương trình không được liệt kê trong Chương trình và Tính năng của Windows.

AppFalcon phát hiện và gắn cờ các ứng dụng không mong muốn là CrApps sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến được cập nhật hàng ngày của chúng tôi. Phát hiện và thông báo thời gian thực (tùy chọn bật / tắt). Tìm ra những chương trình bạn có thể thoát khỏi ngay lập tức.

Loại bỏ phần mềm độc hại. Loại bỏ các tập tin còn sót lại, thư mục, Windows registry keys and values, liên quan đến một ứng dụng hoặc phần mềm độc hại. Buộc xóa bất kỳ tập tin bạn có thể xóa bằng tay.

AppFalcon kiểm tra xem bạn có phiên bản mới nhất của các chương trình đã cài đặt hay không. Nhận quyền truy cập không giới hạn vào hệ thống cập nhật phần mềm cập nhật hàng ngày của chúng tôi. Cập nhật ứng dụng của bạn để giữ an toàn trực tuyến.

Download AppFalcon

AppFalcon 2.4.9.0 Portable là một chương trình đáp ứng có thể xử lý các ứng dụng và tệp của bạn và xóa bất kỳ dấu vết nào mà chúng có thể để lại trên máy tính của bạn. Với thực tế là nó cũng có thể tăng cường bảo mật cho PC của bạn, chương trình càng chứng minh rằng nó là một công cụ khá đáng tin cậy.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*