Download CrystalDiskMark 2020

Download CrystalDiskMark 2020 Portable

CrystalDiskMark là phần mềm giúp kiểm tra tốc độ của ổ cứng, cho phép bạn kiểm tra tốc độ đọc ghi ổ cứng thông qua một bài kiểm tra cho bạn thấy được chất lượng ổ cứng hiện thời và so sánh với các hệ thống khác.

Download CrystalDiskMark 2020

Những đặc điểm chính

 • CrystalDiskMark hỗ trợ 4 kiểu test.
  • Seq Q32T: Tốc độ ghi/đọc tuần tự với nhiều luồng và cấu trúc dữ liệu hàng đợi.
  • 4K Q32T1: Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên với nhiều luồng và cấu trúc dữ liệu hàng đợi.
  • Seq: Tốc độ ghi/đọc tuần tự với một luồng và cấu trúc dữ liệu hàng đợi.
  • 4K: Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên với một luồng và cấu trúc dữ liệu hàng đợi.
 • CrystalDiskMark cho phép người dùng thực hiện các bài kiểm tra để xem xét hiệu suất hoạt động của ổ cứng. Chương trình sẽ thực hiện việc kiểm tra thông qua tốc độ của việc đọc và ghi ngẫu nhiên và tuần tự các khối dữ liệu 4KB/512KB trên ổ cứng.
 • Kiểm tra tất cả các ổ đĩa trên hệ thống bao gồm ổ đĩa rời như USB và ổ cứng ngoài.
 • CrystalDiskMark hiển thị một cửa sổ với toàn bộ thông tin về hiệu suất của ổ đĩa, gồm có dung lượng đã sử dụng, còn trống trên toàn bộ kích thước ổ đĩa, tốc độ đọc và ghi hiện tại.
 • Cảnh báo: CrystalDiskMark có thể rút ngắn tuổi thọ bộ nhớ SSD / USB.

——————–Download——————–

CrystalDiskMark 7.0.0h Setup

CrystalDiskMark 7.0.0h Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Bạn có thể tải thêm các phiên bản khác Tại Đây.

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*