Download Geeksnerds Windows Data Recovery 4.1 Portable

Download Geeksnerds Windows Data Recovery 4.1 Portable

Geeksnerds Windows Data Recovery là một công cụ phần mềm có thể được sử dụng để lấy thông tin quan trọng, dữ liệu bị mất từ các thiết bị FAT và NTFS bị định dạng hoặc bị hỏng.

Download Geeksnerds Windows Data Recovery 4.1.0

Các tính năng Geeksnerds Windows Data Recovery

Geeksnerds Windows Data Recovery phát hiện tất cả các phân vùng của bạn và hiển thị thông tin liên quan đến chúng trong cửa sổ chính. Để chính xác hơn, bạn có thể xem tên ổ đĩa, hệ thống tệp, tổng dung lượng, đã sử dụng và dung lượng trống…

Có một số kiểu quét mà bạn có thể tận dụng trong các tình huống khác nhau. “Normal Scan” có thể được sử dụng trong trường hợp mất hoặc hỏng phân vùng đột ngột, trong khi “Advanced Scan” dành cho trường hợp đĩa bị hỏng nặng hoặc cài đặt lại hệ điều hành. Bạn cũng có thể chọn “Formatted Scan” hoặc “Deleted File(s) Recovery”.

Dưới đây là một số sự cố mà dữ liệu có thể được khôi phục bằng Geeksnerds Windows Data Recovery Tools: Lỗi của con người. Lỗi tiêu đề phân vùng. Bảng phân vùng bị hỏng. Master Boot Record bị lỗi.Phân vùng Fomatted, xóa dữ liệu. Cài đặt lại hệ điều hành, Windows Reset. MFT Corruption, FAT Corruption

Dữ liệu cần khôi phục bằng phần mềm khôi phục dữ liệu nên được lưu vào một vị trí không phải ổ cứng có vấn đề để tránh ghi đè. ổ cứng.

Download Geeksnerds Windows Data Recovery

Geeksnerds Windows Data Recovery 4.1.0 Portable không thân thiện lắm với hiệu suất máy tính của bạn, vì mức sử dụng CPU và bộ nhớ khá cao, do đó, bạn không nên chạy nó cùng với các tiện ích khác.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*