Download Microsoft Project 2013 SP1 Key Active

Download Microsoft Project 2013 SP1 Key Active

Microsoft Project 2013 SP1 là một giải pháp quản lý dự án được thiết kế nhằm phát triển lịch biểu, gán tài nguyên, quản lý ngân sách, phân tích khối lượng công việc và theo dõi tiến độ. Project 2013 được xem là phiên bản nâng cấp đáng giá cho người dùng văn phòng. Không còn giao diện và tính năng rườm rà . Mọi chi tiết đã được tối giản, đề cao hiệu suất làm việc.

Microsoft Project 2013

Tính năng Microsoft Project 2013

Microsoft Project 2013 SP1, bạn có thể tạo các báo cáo chuyên nghiệp, đầy màu sắc mà không phải xuất dữ liệu sang chương trình khác. Thêm hình ảnh, biểu đồ, hoạt hình, liên kết và nhiều hơn nữa – mọi thứ bạn cần để chia sẻ rõ ràng và hiệu quả thông tin trạng thái dự án với các bên liên quan và các thành viên trong nhóm.

Tạo ra kế hoạch ở cấp độ chi tiết cho các dự án. Làm việc với các thông tin và dữ liệu một cách chi tiết giúp bạn kiểm soát dự án dễ dàng hơn. Quản lý công việc, chi phí, nguồn lực theo từng cấp độ.

Xem các thông tin, dữ liệu của dự án bằng nhiều cách như: nhóm, đánh dấu, sắp xếp và lọc các thông tin mà bạn muốn. Theo dõi và quản lý kế hoạch trong quá trình thực hiện dự án. Chia sẻ dữ liệu với những thành viên trong nhóm để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Thay vì thả bạn vào một tệp trống, Project 2013 sẽ đưa bạn đến trung tâm một cửa để bắt đầu dự án của bạn. Với một dự án phức tạp, Biểu đồ Gantt của bạn có thể bắt đầu trông giống như một nút thắt của các thanh và đường liên kết.

Microsoft Office Project 2013 SP1 giúp bạn giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm của bạn. Với Project 2013, bạn có thể đặt nhiệm vụ và ngày dự án lên tới 31/12/2149. Đó là cả một thế kỷ dài hơn trước.

Một bộ báo cáo được cài đặt sẵn hoàn toàn mới tận dụng tối đa khả năng định dạng và đồ họa mới. Bạn có thể thêm hoặc xóa bất kỳ yếu tố nào bạn muốn cho các báo cáo này. Bạn thậm chí có thể thay đổi màu sắc.

Download Microsoft Project 2013 SP1

Microsoft Project 2013 SP1 có 2 phiên bản 32 và 64 bit cho bạn lựa chọn cài đặt sao cho phù hợp với cấu hình máy tính. Đây là bản Microsoft Project 2013 SP1 nguyên gốc được mình nén lại ở dạng 7zip, bạn hãy sử dụng WinRAR hoặc 7zip bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén.

Microsoft Project Pro 2013 SP1 32 bit

Microsoft Project Pro 2013 SP1 64 bit

Microsoft Project 2013 S P1 Retail

Hướng dẫn Active Microsoft Project 2013 SP1 bằng Key 6 tháng

Đây là cách sử dụng Key KMS 180 ngày để kích hoạt bản quyền Microsoft Project 2013, nó sẽ có hạn dùng 6 tháng, khi hết hạn bạn tiến hành kích hoạt lại là được.

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Project 2013

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript OSPP.VBS /inpkey:FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Project 2013 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Project 2013 Standard Volume&echo - Microsoft Project 2013 Professional Plus Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:8QHTT >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:2342K >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
:halt
pause >nul

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*