Microsoft Project 2013 SP1 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Project 2013 SP1 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Project 2013 SP1 là một giải pháp quản lý dự án được thiết kế nhằm phát triển lịch biểu, gán tài nguyên, quản lý ngân sách, phân tích khối lượng công việc và theo dõi tiến độ. Project 2013 được xem là phiên bản nâng cấp đáng giá cho người dùng văn phòng. Không còn giao diện và tính năng rườm rà . Mọi chi tiế đã được tối giản, đề cao hiệu suất làm việc.

Microsoft Project 2013

Một số chức năng của Microsoft Project 2013

Microsoft Project 2013 là một phần mềm quản lí dự án được sử dụng phổ biến với giao diện đẹp hơn so với các phiên bản trước đó. Phần mềm này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc.

  • Tạo ra kế hoạch ở cấp độ chi tiết cho các dự án. Làm việc với các thông tin và dữ liệu một cách chi tiết giúp bạn kiểm soát dự án dễ dàng hơn.
  • Quản lý công việc, chi phí, nguồn lực theo từng cấp độ.
  • Xem các thông tin, dữ liệu của dự án bằng nhiều cách như: nhóm, đánh dấu, sắp xếp và lọc các thông tin mà bạn muốn.
  • Theo dõi và quản lý kế hoạch trong quá trình thực hiện dự án.
  • Chia sẻ dữ liệu với những thành viên trong nhóm để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Một số điểm mới của Microsoft Project 2013 SP1

Thay vì thả bạn vào một tệp trống, Project 2013 sẽ đưa bạn đến trung tâm một cửa để bắt đầu dự án của bạn.

Với Project 2013, bạn có thể tạo các báo cáo chuyên nghiệp, đầy màu sắc mà không phải xuất dữ liệu sang chương trình khác. Thêm hình ảnh, biểu đồ, hoạt hình, liên kết và nhiều hơn nữa – mọi thứ bạn cần để chia sẻ rõ ràng và hiệu quả thông tin trạng thái dự án với các bên liên quan và các thành viên trong nhóm.

Project 2013 giúp bạn giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm của bạn. Với Project 2013, bạn có thể đặt nhiệm vụ và ngày dự án lên tới 31/12/2149. Đó là cả một thế kỷ dài hơn trước.

Với một dự án phức tạp, Biểu đồ Gantt của bạn có thể bắt đầu trông giống như một nút thắt của các thanh và đường liên kết.

Một bộ báo cáo được cài đặt sẵn hoàn toàn mới tận dụng tối đa khả năng định dạng và đồ họa mới. Bạn có thể thêm hoặc xóa bất kỳ yếu tố nào bạn muốn cho các báo cáo này. Bạn thậm chí có thể thay đổi màu sắc.

Download Microsoft Project 2013 SP1

Đây là bản Microsoft Project 2013 SP1 nguyên gốc được mình nén lại ở dạng 7zip, bạn hãy sử dụng WinRAR hoặc 7zip bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén.

Project Pro 2013SP1 32bit

Project Pro 2013SP1 64bit

Microsoft Project 2013 SP1 Retail

Hướng dẫn Active kích hoạt Microsoft Project 2013 SP1

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Project 2013

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript OSPP.VBS /inpkey:FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Project 2013 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Project 2013 Standard Volume&echo - Microsoft Project 2013 Professional Plus Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:8QHTT >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:2342K >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
:halt
pause >nul

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*