Download Audio Silence Trimmer Pro 1.1.9 Portable

Download Audio Silence Trimmer Pro 1.1.9 Portable

Audio Silence Trimmer là một công cụ chỉnh sửa âm thanh đơn giản có thể giúp bạn loại bỏ các bit im lặng của bản ghi âm thanh của bạn một cách dễ dàng. Nó đi kèm với một giao diện tối giản, thân thiện với người dùng, tích hợp các điều khiển đơn giản, làm cho nó có khả năng truy cập cao và hiệu quả cùng một lúc

Download Audio Silence Trimmer Pro 1.1.9

Các tính năng Audio Silence Trimmer Pro

Audio Silence Trimmer Pro thực sự tiện dụng để loại bỏ các phần im lặng không mong muốn hoặc thêm các phần im lặng. Nó cũng sẽ cắt kích thước tệp âm thanh và chỉ các bản âm thanh có liên quan sẽ được để lại cho bạn.

Audio Silence Trimmer Pro giúp loại bỏ sự im lặng từ nhiều tệp âm thanh với nhau. Bạn chỉ có thể cung cấp cho nó một danh sách các tệp để cắt chứ không phải làm riêng chúng.

Giao diện người dùng thân thiện dẽ sử dụng: Nhờ tính đơn giản tổng thể của nó, nó không cần bất kỳ hình thức tài liệu trợ giúp nào, vì các điều khiển của nó được mô tả ngắn gọn trực tiếp trong cửa sổ chính, do đó cung cấp cho bạn khả năng tiếp cận tổng thể cao.

Theo sở thích của bạn, bạn có thể cắt im lặng ở đầu, cuối, đầu và cuối hoặc thực hiện cắt toàn bộ tệp âm thanh, loại bỏ tất cả khoảng im lặng trong bản ghi âm của bạn. Bạn cũng có thể thêm sự im lặng ở đầu và cuối.

Download Audio Silence Trimmer Pro

Audio Silence Trimmer Pro là một công cụ chỉnh sửa âm thanh đơn giản có thể giúp bạn loại bỏ các bit im lặng của bản ghi âm một cách dễ dàng. Nó đi kèm với giao diện tối giản, thân thiện với người dùng, tích hợp các điều khiển đơn giản, giúp nó có thể truy cập cao và hiệu quả cùng một lúc.

Audio Silence Trimmer Pro 1.1.9

Audio Silence Trimmer Pro 1.1.7 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*