Download Elcomsoft System Recovery Professional 7.2

Download Elcomsoft System Recovery Professional 7.2

Elcomsoft System Recovery Professional giúp đặt lại mật khẩu ngay lập tức cho tài khoản trong khi vẫn hỗ trợ khôi phục mật khẩu gốc. Phần mềm này sẽ mở khóa tài khoản admin và tài khoản người dùng đã bị khóa hoặc bị vô hiệu hóa trong hệ điều hành Windows 7, 8, 10, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows NT cũng như trong Windows Server 2008 và Windows Server 2003. Cả hệ thống 32-bit và 64-bit đều được hỗ trợ.

Download Elcomsoft System Recovery Professional

Các tính năng chính

 • Dựa trên Win PE, tạo CD khởi động, tạo ổ flash USB có khả năng khởi động.
 • Hỗ trợ tất cả các thiết bị RAID / SCSI / SATA.
 • Đặt lại mật khẩu cho tài khoản người dùng.
 • Tạo phương tiện có thể khởi động cho máy tính macOS.
 • Đặt lại mật khẩu cho thông tin đăng nhập AD được lưu trữ.
 • Làm nổi bật các tài khoản có quyền Quản trị viên.
 • Tra cứu đặc quyền tài khoản.
 • Bật / mở khóa tài khoản bị vô hiệu hóa / bị khóa.
 • Cung cấp đặc quyền của Quản trị viên cho bất kỳ tài khoản người dùng nào.
 • Khôi phục mật khẩu cho một số tài khoản hệ thống.
 • Đặt lại mật khẩu Quản trị viên tên miền.
 • Sao lưu / khôi phục NTDS.DIT.
 • Kiểm tra mật khẩu ngắn và đơn giản.
 • Trình soạn thảo cơ sở dữ liệu SAM.
 • Đặt lại bảo mật SYSKEY, tra cứu mật khẩu SYSKEY.

Hỗ trợ phiên bản Windows

 • Hỗ trợ Windows XP / Vista / 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10.
 • Hỗ trợ máy trạm Windows NT / 2000 / XP.
 • Hỗ trợ máy chủ Windows NT / 2000/2003/2008/2012.
 • Tạo phương tiện có thể khởi động cho BIOS 32 bit và 64 bit.
 • Tạo phương tiện có thể khởi động cho UEFI 32 bit và 64 bit.
 • Hỗ trợ Windows 8 / 8.1 / 10 Live! (Microsoft) tài khoản.

——————–Download——————–

Elcomsoft System Recovery Professional 7.2 32 bit

Elcomsoft System Recovery Professional 7.2 64 bit

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*