Download Exact Audio Copy 1.5 Portable

Download Exact Audio Copy 1.5 Portable 2020

Exact Audio Copy là một công cụ lấy âm thanh cho CD âm thanh bằng cách sử dụng ổ đĩa CD và DVD tiêu chuẩn. Nó hoạt động với một công nghệ, đọc đĩa CD âm thanh gần như hoàn hảo. Nếu có bất kỳ lỗi nào không thể sửa được, nó sẽ cho bạn biết thời điểm xảy ra biến dạng (có thể) xảy ra, do đó bạn có thể dễ dàng kiểm soát nó với ví dụ như trình phát đa phương tiện.

Download Exact Audio Copy 1.5 Portable

Các tính năng chính

  • Tất cả các loại ổ đĩa CD và DVD đều được hỗ trợ (bao gồm các ổ USB, Firewire, SATA và SCSI).
  • Có một số phương pháp trích xuất bạn có thể chọn, cụ thể là trích xuất cụm, nhanh và an toàn. Bạn nên lưu ý rằng chất lượng âm thanh đầu ra khác nhau khá nhiều, tùy thuộc vào cách lấy các bản nhạc từ đĩa CD âm thanh.
  • Có thể sao chép phạm vi dữ liệu âm nhạc, không chỉ các bản nhạc.
  • Chức năng ghi và vòng lặp để ghi từ LP, radio,…
  • Chức năng trích xuất danh mục (ví dụ 20 giây đầu tiên của bản nhạc).
  • Hỗ trợ CD-Write cho một số ổ đĩa (nội bộ và sử dụng CDRDAO).
  • Trình chỉnh sửa thẻ ID3 V1.1 với khả năng kéo và thả từ danh sách theo dõi và trình duyệt cơ sở dữ liệu CD.
  • Đối với thông tin bản nhạc mà bạn có thể muốn thêm vào từng bản nhạc, bạn có thể đặt chương trình để tạo thẻ ID3 cho mỗi bài hát được trích xuất. Ngoài ra, lược đồ đặt tên có thể được tùy chỉnh và Exact Audio Copy cung cấp nhiều tùy chọn có thể dễ dàng lựa chọn từ menu thả xuống.

——————–Download——————–

Exact Audio Copy 1.5

Exact Audio Copy 1.4 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*