Download Jsoft PDF Reducer 2.3

Download Jsoft PDF Reducer 2.3 Portable 2020

Jsoft PDF Reducer là công cụ giúp chỉnh sửa và nén các tệp PDF để tiết kiệm dung lượng. Phần mềm này cũng có thể hợp nhất và chia nhỏ các tệp PDF. Bạn cũng có thể sắp xếp lại, xóa trang, thêm hoặc xóa văn bản. Cuối cùng bạn có thể bảo mật các tệp PDF của mình: Hình mờ (watermark), mật khẩu và chữ ký điện tử.

Download Jsoft PDF Reducer 2.3

Các tính năng chính

 • Giảm kích thước PDF bằng một cú nhấp chuột: Để nén các tệp của bạn một cách hiệu quả, phần mềm được cấu hình sẵn để nén tối đa so với đích đến của tài liệu của bạn (hiển thị trên màn hình hoặc để in).
 • Bạn có thể kết hợp nhiều tệp PDF thành một tệp. Nó chỉ là một hộp kiểm. Hợp nhất PDF rất hữu ích, nó cho phép bạn nhóm các tệp lại với nhau để tạo thành một tệp duy nhất.
 • Tách các tệp PDF: Tùy chọn này cho phép bạn chia tệp thành một số trang được chỉ định hoặc theo kích thước tối đa của mỗi tệp. Giới hạn kích thước là lý tưởng để tạo nhiều tệp để gửi email.
 • Xóa các trang khỏi PDF: Bạn có thể xóa bất kỳ trang nào khỏi PDF. Chỉ cần chọn tùy chọn chỉnh sửa và PDF Reducer sẽ tháo rời từng trang.
 • Xoay các trang: Một trang sai hướng? Đừng xoay đầu để đọc nó, chỉ cần lật trang đúng cách.
 • Sắp xếp lại các trang: Đôi khi bạn muốn sắp xếp lại thứ tự của các trang. Không gì có thể đơn giản hơn, PDF Reducer cho phép bạn di chuyển lên xuống các trang theo ý muốn.
 • Bạn có thể thêm văn bản và thậm chí xóa văn bản bằng công cụ “Eraser”.
 • Thêm hình mờ vào PDF: Bằng cách áp dụng hình mờ, bạn có thể làm phức tạp đáng kể việc sử dụng lại tài liệu của mình một cách gian lận. Bằng cách áp dụng tên người nhận, tùy chọn này cũng cho phép bạn biết nguồn gốc của việc rò rỉ thông tin có thể xảy ra. Tính năng này cho phép bạn tự bảo vệ mình trước hành vi trộm cắp danh tính.
 • Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu: Để bảo vệ, bạn cũng có thể thêm mật khẩu để mở hoặc sửa đổi tệp PDF.
 • Chữ ký điện tử đảm bảo tính toàn vẹn của tệp PDF và xác thực tác giả của nó. Việc áp dụng chữ ký điện tử cũng rất đơn giản. Chỉ cần chọn chứng chỉ của bạn và Trình giảm PDF áp dụng chữ ký phê duyệt.
 • Xử lý hàng loạt tệp Bạn chỉ cần chọn một số tệp PDF và phần mềm có thể nén chuỗi, hợp nhất, hình mờ, mật khẩu, chữ ký điện tử,… trên danh sách tệp.

——————–Download——————–

Jsoft PDF Reducer 2.3 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*