Download JPEGmini Pro 2.1 Portable

Download JPEGmini Pro 2.1 Portable

JPEGmini là phần mềm giúp làm giảm kích thước ảnh JPEG mà không làm giảm chất lượng ảnh. Bạn có thể tải lên ảnh Hi-Res nhanh hơn, tiết kiệm rất nhiều dung lượng ổ cứng, cải thiện trải nghiệm xem của khách hàng và làm cho trang web của bạn nhanh hơn.

Download JPEGmini Pro 2.1

Các tính năng JPEGmini Pro

JPEGmini Pro sử dụng công nghệ tối ưu hóa hình ảnh đã được cấp bằng sáng chế, JPEGmini giảm đáng kể kích thước tệp cho ảnh của bạn (lên đến 80%), trong khi vẫn giữ nguyên độ phân giải và chất lượng đầy đủ của chúng.

Kích thước tệp hình ảnh nhỏ hơn cho phép bạn tải lên và tải xuống hình ảnh có độ phân giải đầy đủ nhanh hơn. Đối với những trang web có nhiều hình ảnh, các trang web của bạn sẽ tải nhanh hơn, cải thiện trải nghiệm người dùng, khả năng kiếm tiền và SEO.

Cắt giảm chi phí lưu trữ và phân phối hình ảnh khi tối ưu hóa hình ảnh của bạn với JPEGmini. Bạn có thể thêm nhiều ảnh hơn vào tài khoản lưu trữ đám mây, ổ đĩa flash và các khu vực khác mà bạn thường lưu trữ ảnh.

Plug-in cho Lightroom, Photoshop và Capture One: Khi bạn xuất ảnh của mình trực tiếp từ Lightroom, Photoshop và Capture One, chúng sẽ tự động được JPEGmini tối ưu hóa thành kích thước tệp thấp nhất có thể mà không làm giảm chất lượng.

Download JPEGmini Pro

JPEGmini Pro là một ứng dụng cho phép bạn nén và do đó, giảm kích thước ảnh JPEG của bạn đáng kể nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng của ảnh theo bất kỳ cách nào.

JPEGmini Pro 2.1.1.1

JPEGmini Pro 2.1.0.7×64 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*