Download Free Music & Video Downloader 2.41 Portable

Download Free Music & Video Downloader 2.41 Portable

Lacey Free Music & Video Downloader là một ứng dụng Windows được thiết kế để giúp bạn tải xuống và lưu các luồng âm thanh vào máy tính của mình từ last.fm, aupeo.com và vkontakte.ru.

Các tính năng chính

  • Free Music & Video Downloader có giao diện đơn giản và gọn gàng cho phép người dùng có thể chèn liên kết hoặc tên của nghệ sĩ vào hộp thoại chuyên dụng. Tiện ích hiển thị kết quả trong bảng điều khiển chính và cho phép người dùng chọn các tệp sẽ tải xuống.
  • Cho phép người dùng chỉ định kích thước tải xuống và giới hạn số lượng tệp, đồng thời bạn có thể đặt chương trình chạy ứng dụng bên ngoài khi đạt đến giới hạn.
  • Bạn có thể dừng quá trình tải xuống, thêm thông tin chi tiết về tài khoản last.fm (tên người dùng và mật khẩu), chỉ định thư mục lưu, tự động chuyển đổi tệp âm thanh sang định dạng MP3, tải chi tiết ảnh bìa, giới hạn số lượng tải xuống đồng thời, và mở các thư mục chứa tệp trực tiếp từ cửa sổ chính.

——————–Download——————–

Lacey 2.41

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*